Nauka

W roku 2012 w strukturach Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu została powołana Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, w skład której obok Zakładu Psychologii i Zakładu Pedagogiki powstał ZAKŁAD PROMOCJI ZDROWIA I TECHNIK RELAKSACYJNYCH, który w latach 2008-2012 funkcjonował pod nazwą Zakład Technik Relaksacyjnych i Ekspresji Ruchowej. Działalność Katedry i Zakładu ma swoje korzenie w realizowanym (od 1999 roku) szerokim programie promocji zdrowia, zarówno w ramach programów studiów dziennych i podyplomowych Uczelni, jak i we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. W tym też czasie publikowany był 'PROMOTOR ZDROWIA', kwartalnik, który stał się inspiracją dla nowego pisma PRZESTRZEŃ, TEORIA I PRAKTYKA RELAKSACJI I JOGI.

Obecnie, po paru latach pracy, można mówić o ugruntowaniu się wrocławskiej szkoły relaksacyjnej, której twórcą jest prof. L. Kulmatycki . W tej części dzielimy się podstawowymi informacjami o programach, realizowanych przez Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych. Przestawiamy programy i założenia dwóch specjalności, adresowanych do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z dziedziny 'technik relaksacyjnych' i 'promocji zdrowia'. Szerzej natomiast opisujemy jedyne w Polsce studia podyplomowe z „PSYCHOSOMATYCZNYCH PRAKTYK JOGI" oraz „TECHNIK RELAKSACYJNYCH".