Biblioteka im.Tadeusza Paska

Tadeusz PasekRola Tadeusza Paska (1925-2011) w popularyzowaniu jogi w Polsce i w prekursorskich badaniach nad psychosomatycznym oddziaływaniem jogi była znacząca. Na jego bogate doświadczenie składają się kontakty z Bihar School of Yoga oraz Kaivalyadhama Yoga Institute w Lonavla, współpraca z prof. Wiesławem Romanowskim - znakomitym fizjologiem z warszawskiego AWF i prowadzenie pierwszych badań nad oddziaływaniem jogi na ludzki organizm, prace przy opracowaniu polskiej wersji „Yoga Therapy - joga, indyjski system leczniczy" Kuvalayanandy i Vinekara, przygotowanie pierwszego akademickiego podręcznika „Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących" czy rozpoczęcie cyklu  oficjalnych szkoleń dla pierwszych instruktorów jogi. Tadeusz Pasek Interesował się zagadnieniami z zakresu psychosomatyki, reakcją relaksacyjną jako antidotum na reakcję stresową oraz porównywaniem różnych koncepcji duchowości, szczególnie na styku Wschód-Zachód. Można go nazwać największym polskim propagatorem ćwiczeń relaksowo-koncentrujących opartych na jodze.
Grupa wykładowców i absolwentów pierwszych w Polsce Podyplomowych Studiów Psychosomatycznych Praktyk Jogi przy wrocławskim AWF, działających od 2010 r. uznała, że warto uczcić  tę wyjątkową postać poprzez nadanie imienia naszej bibliotece. Biblioteka im. Tadeusza Paska stale poszerza zbiory gromadzone od kilku lat; wiele pozycji przekazała nam rodzina T. Paska (przed śmiercią zadeklarował przekazanie swojego księgozbioru na rzecz młodszych pokoleń), jego współpracownicy i przyjaciele.
Posiadamy kilkaset pozycji książkowych dotyczących głównie technik relaksacyjnych, jogi, medytacji oraz technik i metod pracy z ciałem, także szereg opracowań z psychologii, antropologii kulturowej, filozofii czy religioznawstwa. Wszystkie książki pochodzą ze zbiorów prywatnych.

Działy:

T. 0 TERAPEUTYKA
1 Techniki relaksacyjne
1.1 Joga
1.2 Medytacja
2 Terapie niekonwencjonalne (dźwiękiem, dotykiem, sztuką etc.)

 

F. 0 FILOZOFIA

1 Metafizyka

F.1.1 Mistycyzm

2 Religie, Religioznawstwo

2.1 Religie Chin i Japonii

2.2 Religie Indii

F. 2.2.1 Buddyzm

2.4 Kulty starożytne

2.5 Judaizm

2.6 Chrześcijaństwo

2.7 Islam

2.8 New Age

3 Medytacje

F.3.1 ZEN

F.3.2 Medytacja chrześcijańska

4 Joga

F.4.1 Hatha Yoga

F.4.2 Santyananda

F.4.3 Kundalini

F.4.4 Ashtanga

F.4.5 Vinyasa

 

P. 0 PSYCHOLOGIA

1 Stres

2 Uzależnienia

 

NS. 0 NAUKI SPOŁECZNE

NS. 1 Socjologia:

NS. 1.1 Droga życiowa

NS. 1.2 Promocja zdrowia

NS. 2 Pedagogika

 

NP. 0 NAUKI PRZYRODNICZE

NP. 1 Medycyna

NP. 1.1 Anatomia

NP. 2 Ekologia

 

SP. 0 SPORT

 

NH. 0 NAUKI HUMANISTYCZNE
NH. 1 Literatura piękna
NH. 2 Teoria literatury
NH. 2.1 Językoznawstwo

 

K. 0 KULTURA
K. 0.1 Kultura Chin i Japonii
K. 0.2 Kultura Indii
K. 0.3 Kultury starożytne
K. 0.4 Kultura Judaizmu
K. 0.5 Kultura Chrześcijańska
K. 0.6 Kultura Islamu
K. 1 SZTUKA

 

H. 0 HISTORIA

 

B. 0 BIOGRAFIE

 

Regulamin biblioteki:
Biblioteka Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń" (STiPR), zwana dalej biblioteką, jest wewnętrzną biblioteką przynależącą do StiPR. Z biblioteki korzystać mogą przede wszystkim: członkowie STiPR oraz studenci Katedry Humanistyki Edukacyjnej oraz studenci studiów