Promotor Zdrowia w Szkole

 

Dwumiesięcznik „Promotor zdrowia w szkole" był wydawany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Pierwotna wersja pisma wydawanego od listopada 1996 do grudnia 1998 r. była integralną częścią Wrocławskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie, gdzie zamieszczano doświadczenia szkół należących do programu. W kolejnych numerach prezentowaliśmy także to, co działo się w lokalnych społecznościach Dolnego Śląska oraz rozwiązania z innych krajów, koncentrując się na tematyce związanej ze zdrowiem. Pismo zawiera metodyczne wskazówki, scenariusze i konspekty zajęć. Każdy numer ma temat wiodący.

 

  Promotor 1/2005 Promotor 2/2005 Promotor 3/2005 Promotor 4/2005  
  Promotor 1/2005 Promotor 2/2005 Promotor 3/2005 Promotor 4/2005  
           
  Promotor 1/2004 Promotor 2/2004 Promotor 3/2004 Promotor 4/2004  
   Promotor 1/2004 Promotor 2/2004 Promotor 3/2004  Promotor 4/2004  
           
  Promotor 1/2003 Promotor 2/2003 Promotor 3/2003 Promotor 4/2003  
  Promotor 1/2003 Promotor 2/2003 Promotor 3/2003 Promotor 4/2003  
           
  Promotor 1/2002 Promotor 2/2002 Promotor 3/2002 Promotor 42002  
  Promotor 1/2002 Promotor 2/2002 Promotor 3/2002 Promotor 4/2002  
           
  Promotor 1/2001 Promotor 1/2001 Promotor 3/2001 Promotor 4/2001  
  Promotor 1/2001 Promotor 2/2001 Promotor 3/2001 Promotor 4/2001  
           
  Promotor 1/2000 Promotor 2/2000 Promotor 3/2000 Promotor 4/2000  
  Promotor 1/2000 Promotor 2/2000 Promotor 3/2000 Promotor 4/2000  
           
Promotor 1/1999 Promotor 2/1999 Promotor 3/1999 Promotor 4/1999 Promotor 5/1999 Promotor 6/1999
Promotor 1/1999 Promotor 2/1999 Promotor 3/1999 Promotor 4/1999 Promotor 5/1999 Promotor 6/1999