Podyplomowe Studia Technik Relaksacyjnych

Techniki relaksacyjne są naturalnymi sposobami radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Badania potwierdzają korzystny wpływ rozluźnienia mięśniowego na stan osiągania równowagi emocjonalnej, obniżenia aktywności myślowej czy zwolnienie procesów metabolicznych. W  konsekwencji stan relaksu sprzyja procesom uczenia się, koncentracji, kontroli negatywnych stanów emocjonalnych (agresji, lęku, poczucia własnej wartości itp.) oraz ułatwia relacje interpersonalne.

Adresatami studiów są przede wszystkim do nauczyciele, trenerzy, terapeuci i rodzice.

Głównym celem studiów jest przekazanie teoretycznych i praktycznych podstaw najważniejszych technik relaksacyjnych, które mogą być wykorzystane w pracy zawodowej jak i własnym radzeniu sobie z napięciami i stresem dnia codziennego.

Zjazdy odbywają się w wyznaczonych blokach 20 weekendowych (sobota-niedziela) i trwają trzy semestry. Program obejmuje naukę i praktykę podstawowych technik takich poznawanych praktycznie takich jak: trening autogenny Schultza, trening progresywny Jacobsona, elementy hatha jogi oraz relaksacja jogi (joga nidra), wybrane ćwiczenia tai-chi, zen-shiatzu, ćwiczenia koncentracja i medytacji (zen i mindfulness), masaż relaksacyjny, trening ciało-głos, technika Aleksandra, taniec relaksacyjny, elementy treningu interpersonalnego oraz ćwiczenia pola zmiany i rozwoju, metoda Feldenkraisa. Praktyczne przedmioty uzupełnione są przedmiotami w module humanistycznych podstawy relaksacji w zakresie historii i antropologii technik introspekcyjnych, wybranych elementów psychologii stresu oraz filozofii przemiany. Natomiast w module  biomedycznych podstaw relaksacji omawiane są elementy psychosomatyki, dieta i makrobiotyka oraz związki stylu życia a relaksacji. Uzupełnieniem praktycznych i teoretycznych przedmiotów jest sukcesywne zapoznawanie się z zasadami prowadzenia treningów i sesji relaksacyjnych które studenci poznają w ramach metodyki prowadzenia ćwiczeń relaksacyjnych oraz prezentacji wybranych technik relaksacyjnych. Natomiast seminarium dyplomowe przygotowuje do napisania pracy końcowej. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na temat wybranej techniki relaksacyjnej oraz praktyczny egzamin z prowadzenia zajęć.

Nabór odbywa się poprzez zgłoszenie, przekazanie dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane studiami odsyłamy na stronę  www.cdk.awf.wroc.pl.