Podyplomowe Studia Psychosomatycznych Praktyk Jogi

Praktyki psychosomatyczne jogi wywodzą się z Indii i stosowane są przez człowieka ponad trzy tysiące. Obecnie można mówić o wzmożonych  zainteresowaniu tego rodzaju ćwiczeniami we wszystkich środowiskach: medycznym, kultury fizycznej, wychowawczo-pedagogicznym, sportowym czy filozoficzno-duchowym. W ostatnich dwóch dekadach zainteresowanie praktykami jogi w Polsce znacznie wzrosło. Powstaje wiele klubów i centrów rekreacyjnych, które umieszczają w swoich programach ćwiczenia wzorowane na jodze. Praktyki jogi są jednym z najbardziej docenionych systemów prozdrowotnych na całym świecie. Od kilkudziesięciu lat znane są również na Zachodzie pozytywne strony oddziaływania fizycznych i psychicznych ćwiczeń jogi na człowieka. Praktyki jogi pomagają współczesnemu człowiekowi w radzeniu sobie ze napięciami stresem oraz zapobiegają wielu schorzeniom psychosomatycznym. Badania potwierdzają korzystny wpływ klasycznych
pozycji jogi na rozluźnienie mięśniowe oraz na osiąganie stanów równowagi emocjonalnej, obniżenia aktywności myślowej czy zwolnienie procesów metabolicznych. W konsekwencji trening jogi sprzyja relaksacji, koncentracji, kontroli negatywnych stanów emocjonalnych (agresji, lęku, poczucia własnej wartości itp.) oraz ułatwia relacje interpersonalne.
Adresatami studiów są przede wszystkim nauczyciele jogi, różnych form pracy z ciałem, trenerzy sportowi, trenerzy personalni, specjaliści rekreacji, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci oraz osoby praktykujące jogę minimum dwa lata i zainteresowane pogłębieniem praktyki.
Głównym celem studiów jest nauka podstawowych psychosomatycznych praktyk jogi, w kontekście szeroko rozumianego radzenia sobie ze stresem oraz poprawy swojego zdrowia.
Zjazdy odbywają się w wyznaczonych blokach 30 weekendowych (sobota-niedziela) i trwają trzy semestry. Program obejmuje naukę podstawowych praktyk jogi w ramach następujących modułów: biomedyczne podstawy jogi, psychologia i socjologia jogi, filozoficzne i etyczne podstawy jogi klasycznej, shat kriyas – higieniczne zabiegi jogi, asany, praktyki ciała fizycznego, pranayama - praktyki regulacji oddechu i energii, pratyahara - praktyki relaksacji, dharana i dhyana - praktyki koncentracji i medytacji, uzupełniające techniki inspirowane jogą, Joga w świecie współczesnym, Metodyka prowadzenia zajęć jogi.
Uzupełnieniem praktycznych i teoretycznych przedmiotów jest zapoznawanie się z zasadami prowadzenia treningów i sesji jogi, które studenci poznają w ramach metodyki prowadzenia zajęć jogi. Natomiast seminarium dyplomowe przygotowuje do napisania pracy końcowej. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na temat jogi oraz praktycznym egzamin z prowadzenia zajęć.

Nabór odbywa się poprzez zgłoszenie, przekazanie dokumentów, świadectwa lekarskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą dotychczasowej praktyki jogi.

Osoby zainteresowane studiami odsyłamy na stronę  www.cdk.awf.wroc.pl.