Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych

 

Zakład Promocji Zdrowia i Relaksacji jest częścią Katedry Humanistyki Edukacyjnej na AWF Wrocław, którą prowadzi prof. Lesław Kulmatycki. Działalność Katedry i Zakładu sięga połowy lat 90., kiedy powstawały pierwsze programy promocji zdrowia dla studentów, w ramach specjalności „promocja zdrowia", a także osobny program dla Podyplomowych Studiów Promocji Zdrowia. Programy były tworzone we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, który jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął w 1993 r. wieloletni prekursorki program promocji zdrowia adresowany do wrocławian. Pierwszą fazę programu podsumowano w dokumencie „Promocja zdrowia po wrocławsku, raport 94-98". W tym okresie publikowany był pionierski kwartalnik „Promotor Zdrowia", a następnie „ Promotor zdrowia w szkole", który stał się inspiracją dla obecnego pisma „Przestrzeń".