Zapraszamy na konwersatorium nr 67 online 17 listopada 2022, rozpoczęcie o godz. 18,30.
Temat spotkania: JOGA w PRL-u, pasja Paska – cz. II.

Współprowadzący: Lesław Kulmatycki, Iwona Kozłowiec i Aneta Augustyn (autorzy powstającej książki „Joga w PRL-u”)

Kod aktywacyjny będzie przekazany drogą mailową tylko osobom, które zgłoszą swój udział.
Kontakt: stowarzyszenie.przestrzen@gmail.com, leszekkulm@wp.pl lub nina.budziszewska@uwr.edu.pl.