Co robimy

Działamy od 2008 r. jako Stowarzyszenie Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”, które powstało z inicjatywy Renaty Niemierowskiej i grupy absolwentów pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Technik Relaksacyjnych na AWF we Wrocławiu. Są wśród nas wykładowcy i absolwenci Podyplomowych Studiów Technik Relaksacyjnych oraz Podyplomowych Studiów Psychosomatycznych Praktyk Jogi na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także Podyplomowych Studiów Joga Klasyczna na Uniwersytecie Wrocławskim.

W ramach tych ostatnich studiów spotykamy się w na konwersatoriach, które mają charakter wykładowo-dyskusyjny. Raz w roku zapraszamy na wjazdowe weekendowe seminaria. Prowadzimy własną bibliotekę oraz wydajemy pismo Przestrzeń, które stało się punktem wyjścia do stworzenia tej strony. Zależy nam, żeby była ona miejscem spotkań i dialogu – zapraszamy do współpracy i wymiany doświadczeń.

Oferujemy prowadzenie zajęć opartych na wiedzy teoretycznej, naszych umiejętnościach oraz praktycznym doświadczeniu. Nasza wstępna oferta skierowana do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych obejmuje:

1. Treningi i warsztaty konkretnych technik relaksacyjnych (np. trening autogenny Schultza, metoda Jacobsona, joga nidra), psychosomatycznych praktyk jogi oraz różnorodnych ćwiczeń o charakterze umysł-ciało.

2. Wykłady i konwersatoria adresowane do większych grup osób, które chcą poszerzyć wiedzę na tematy związane z technikami relaksacyjnymi, jogą, medytacją.

Przykładowe tematy:

  • Na czym polega promocja zdrowia.
  • Różne oblicza stresu i reakcji stresowej.
  • Reakcja stresowa a reakcja relaksacyjna.
  • Przegląd technik relaksacyjnych.
  • Różnica między relaksacją a medytacją.
  • Joga w świecie zachodnim
  • Przegląd współczesnych nurtów jogi zachodniej.


3. Szkolenia adresowana jest głównie do osób chcących wykorzystać techniki relaksacyjne w pracy z innymi ludźmi.

Zapraszamy do kontaktu 🙂