Promotor zdrowia

Dwumiesięcznik „Promotor zdrowia w szkole” był wydawany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Pierwotna wersja pisma wydawanego od listopada 1996 do grudnia 1998 r. była integralną częścią Wrocławskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie, gdzie zamieszczano doświadczenia szkół należących do programu. W kolejnych numerach prezentowaliśmy także to, co działo się w lokalnych społecznościach Dolnego Śląska oraz rozwiązania z innych krajów, koncentrując się na tematyce związanej ze zdrowiem. Pismo zawiera metodyczne wskazówki, scenariusze i konspekty zajęć. Każdy numer ma temat wiodący.

  
 Promotor 1/2005Promotor 2/2005Promotor 3/2005Promotor 4/2005 
  
  Promotor 1/2004Promotor 2/2004Promotor 3/2004 Promotor 4/2004 
  
 Promotor 1/2003Promotor 2/2003Promotor 3/2003Promotor 4/2003 
  
 Promotor 1/2002Promotor 2/2002Promotor 3/2002Promotor 4/2002 
  
 Promotor 1/2001Promotor 2/2001Promotor 3/2001Promotor 4/2001 
  
 Promotor 1/2000Promotor 2/2000Promotor 3/2000Promotor 4/2000 
Promotor 1/1999Promotor 2/1999Promotor 3/1999Promotor 4/1999Promotor 5/1999Promotor 6/1999