Zapraszamy na konwersatorium nr 60 online 29 listopada 2021, rozpoczęcie o godz. 20,00.
Temat spotkania: Ahimsa, czyli jak rozumieć ową krzywdę?

Zaproszona do rozmowy: Nina Budziszewska, dr nauk humanistycznych ze specjalizacją w filologii indyjskiej, Zakład Filologii Indyjskiej UWr.

Prowadzenie: Lesław Kulmatycki

Kod aktywacyjny będzie przekazany drogą mailową tylko osobom, które zgłoszą swój udział.
Kontakt: stowarzyszenie.przestrzen@gmail.com , leszekkulm@wp.pl lub nina.budziszewska@uwr.edu.pl.